Xin chào bạn đã đến với website của tôi. Hy vọng qua những bài viết của tôi, tôi sưu tầm và các anh em, đồng nghiệp chia sẻ có thể giúp bạn một phần nào đó. Trong cái thế giới logistics hỗn độn, thế giới vận tải, kho vận lộn xộn. Người muốn tìm hiểu kiến thức cũng chẳng biết tìm đâu, người muốn chia sẻ chẳng biết chia sẻ với ai.

Cẩm nang Logistics

Một lần nữa, cảm ơn bạn!

– Chủ quán trà đá logistics.